یکشنبه 24 بهمن 1400 راه های ارتباطی
تلفن: 88005020
دورنگار: 88635588
نشاني: تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
امتیاز دهی