اخبار داخلی
بررسی فضای دیپلماسی و تنظیم گری حوزه هوش مصنوعی در دانشگاه تهران
نشست تخصصی «تنظیم گری در حوزه هوش مصنوعی» پیرامون تدوین پیش نویس لایحه هوش مصنوعی کشور و با حضور نمایندگان بخش های دولتی در دانشگاه مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد.
دیپلماسی یک مفهوم تعاملی است که باید برای آن برنامه ریزی دقیقی انجام داد و باید بررسی کرد که در فضای دیپلماسی هوش مصنوعی، کشور ما چه ارزش هایی را بدست خواهد آورد.
لازم به ذکر است، پیش نویس لایحه هوش مصنوعی کشور توسط مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال تدوین است و این مرکز نشست های تخصصی متعددی از جمله «هم اندیشی پیرامون الزامات قانونی در حوزه هوش مصنوعی»، «حکمرانی هوش مصنوعی»، «چالشهای حقوقی هوش مصنوعی در حوزه کسب و کارها» را با حضور نهادهای دولتی و خصوصی برگزار کرده است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ پنجمین همایش سالیانه بین المللی انجمن ایرانی مطالعات جهان با موضوع «هوش مصنوعی و دیپلماسی های نوین» طی نشست های تخصصی در حوزه هوش مصنوعی و در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد.
یکی از نشست های تخصصی این همایش که پیرامون تدوین پیش نویس لایحه هوش مصنوعی کشور و با همت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، «تنظیم گری در حوزه هوش مصنوعی» بود که در آن نمایندگانی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد راهبری فناوری های هوشمند و مدیران مرکز هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور داشتند.
تعدد مراجع قانونگذار کلاف سردرگم ایجاد می کند
در ابتدای این نشست دکتر سید محمدمهدی غمامی معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رییس‌ جمهور پیرامون ملاحظات قانونگذاری هوش مصنوعی در ایران با رویکرد مطالعه تطبیقی به سخنرانی پرداخت. دکتر غمامی عنوان کرد: با توجه به اینکه هدف کلی رسیدن به ده کشور برتر این فناوری اعلام شده است، به الزامات قانونگذاری در ایران بویژه قواعد و تکنیک های تقنین، تدبیر صلاحیت ها، محدودیت های اساسی و همچنین چالش های مسئله قاعده گذاری، قانونگذاری و تنظیم گری در ایران بر میگردد. همچنین تعدد مراجع قانونگذار و مقررات گذار متشتت و فاقد استاندارد، کلاف سردرگم ایجاد می کند و عموماً فرصت ها را تضییع و راه را برای عواقب مخرب باز می کند.
تأثیر مبانی فلسفی جامعه بر سیاست‌های توسعه حوزه هوش مصنوعی
در بخش بعدی این نشست دكتر حسین مطلبی كربکندی، مشاور دبیر شواری عالی فضای مجازی به بررسی اثرگذاری مبانی فلسفی بر سیاست گذاری حوزه هوش مصنوعی پرداخت. وی تأکید کرد: از مهمترین مبانی و مبادی به شدت تاثیر گذار بر سیاست‌های توسعه حوزه هوش مصنوعی مبانی فلسفی در جوامع مختلف است. تصویر آینده هوش مصنوعی و دامنه اثر گذاری آن بر زندگی انسان، ملاحظات اخلاقی در توسعه هوش مصنوعی، حدود صحیح کاربست هوش مصنوعی در برخی حوزه‌ها، امکان سنجی نائل آمدن هوش مصنوعی به سطح هوش انسانی و بررسی کاربرد هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف علم و آگاهی از جمله مسائلی هستند که از یک سو با عنایت به ریشه های فلسفی آن‌ها قابل طرح و بررسی هستند و از سوی دیگر به شدت بر سیاست‌های حاکم بر فرآیند توسعه هوش مصنوعی اثر گذار خواهند بود.
آمادگی و مدیریت صحیح جهت تهدید شغلی در توسعه هوش مصنوعی
سخنران بعدی نشست تخصصی «تنظیم گری در حوزه هوش مصنوعی» دكتر حسن یگانه، رییس پژوهشکده فناوری ارتباطات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ضرورت سیاستگذاری در حوزه اشتغال به منظور پاسخگویی به چالش ها و پیامدهای هوش مصنوعی سخنرانی کرد. دکتر یگانه اظهار کرد: با وجود چشم‌انداز افزایش بهره‌وری به واسطه هوش مصنوعی، تهدید جایگزینی انسان در برخی مشاغل، هم‌اکنون از دغدغه‌های بزرگ سیاست‌گذاران این حوزه است. در کنار پیامدهای مثبت هوش مصنوعی بر بهبود زندگی، تأثیر آن بر حوزه اشتغال، بر اساس نقش‌های شغلی و بخش‌ها متفاوت بوده و پتانسیل افزایش نابرابری‌ را دارد. از این‌رو، با توجه به اینکه ورود و نفوذ هوش مصنوعی به اقتصاد در جوامع مختلف اجتناب‌ناپذیر است. و رویکرد کشورهای در حال توسعه یافته و در حال توسعه در زمینه اشتغال متفاوت خواهد بود و ایجاد آمادگی، مدیریت صحیح و اتخاذ رویکرد مناسب از سوی سیاست‌گذاران، مورد نیاز می‌باشد.
 
عملکرد مناسب پژوهشگاه ICT در رصد بین المللی هوش مصنوعی
د
ر بخش پایانی سخنرانی های این نشست نیز دكتر محمدرضا قاسمی، دبیر ستاد راهبری فناوری های هوشمند به موضوع ماهیت و الزامات دیپلماسی هوش مصنوعی پرداخت. دکتر قاسمی بیان کرد: حاکمیت بدون حضور بخش خصوصی نمی تواند کاری در این حوزه انجام دهد و یکی دیگر از موارد مهم، تقویت این حوزه و فناوری در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور است. در بحث دیپلماسی ابتدا باید مسأله سه کنشگر اصلی یعنی دولت، بخش خصوصی و دانشگاه ها حل شود و در ادامه به بحث دیپلماسی پرداخته شود. دانشگاه باید نیروی انسانی این حوزه را تربیت کند و دولت هم باید به عنوان متقاضی اصلی سرویس های مورد نیاز در حوزه هوش مصنوعی را طلب کند. در پایان رصد و پایش در حوزه هوش مصنوعی یکی از الزامات اصلی است که باید متوجه شویم در نقاط دیگر جهان هوش مصنوعی در چه مرحله ای است و این موضوع را به خوبی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات پوشش داده است.
کلمات کليدي
مرکز هوش مصنوعی, مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی, هوش مصنوعی, دانشگاه تهران