کنفرانس ها

1402/10/25

سیزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران

سیزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران در تاریخ 16 و 17 اسفند ماه 1402 برگزار می گردد.
- مکان برگزاری :
دانشگاه خوارزمی ، پردیس تهران
mvip2024.khu.ac.ir