افراد

 • سمت:سرپرست گروه توسعه کاربردهای هوش مصنوعی
 • سازمان محل اشتغال:پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • شماره ثابت:84977261

شرح وظایف :


 • استقرار مرجعیت رگولاتوری و حقوقی حوزه هوش مصنوعی

 • تدوین پيش نويس لوايح قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و اصول اخلاقی مورد نياز توسعه سمت هوش مصنوعی

 • تدوين و پيشنهاد سیاست های حق مالکیت فکری متناسب با محیط هوش مصنوعی

 • كمك به مقررات زدايي جهت گسترش هوش مصنوعی

 • کمک به ارتقا اعتماد سیستم های هوش مصنوعی

 • توسعه استاندارد، آزمایش و بررسی صلاحیت سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی

 • انجام ارزیابی و رتبه بندی  شرکت ها و دانشگاه ها از نظر شاخص های مختلف هوش مصنوعی و انتشار دوره‌ای

 • ایجاد سازوکار تاییدیه برای شرکتهای بهره مند از اطلاعات کاربران جهت عدم سوء استفاده از داده های کاربران

 • فراهم سازي و شفاف سازي سامانه های هوش مصنوعی برای کاربران عام

 • نظرسنجی از افراد جامعه در ارتباط با چالشهای بوجود آمده در ارتباط با بکارگیری هوش مصنوعی

 • تهیه شرح خدمات و پروپوزال قراردادهای هوش مصنوعی

 • نظارت و کنترل پروژه‌های هوش مصنوعی مرکز و پژوهشگاه از منظر حقوقي
 
امتیاز دهی