افراد

Goodarzi
  • سمت:سرپرست گروه توسعه علمی و پژوهشی هوش مصنوعی
  • سازمان محل اشتغال:پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • شماره ثابت:84977320
شرح وظایف :
  •  انجام پژوهش های مشترک با دانشگاه های همکار مبتنی بر هوش مصنوعی با هدف حل مسائل راهبردی
  • انجام پروژه‌های تعریف شده از گروه توسعه راهبرد و کسب و کارها
  • تعامل با دانشگاه ها و سایر اپراتورها برای ایجاد شبکه علمی پردازش سریع برای هوش مصنوعی از طریق اشتراک گذاری AI-HPC
  • ارائه سرویس های مختلف داده‌ای از طریق API Gateway/Management جهت ایجاد دسترسی به داده های لازم توسط محققان
 
امتیاز دهی