درباره مرکز

  موضوع هوش مصنوعی(Artificial Intelligence-AI) و کاربردهای آن در سالهای اخیر در صدر برنامه های راهبردی کشورهای توسعه یافته قرار گرفته و پیش بینی می شود که هوش مصنوعی در عرصه های مختلف بشر در سالهای متمادی تاثیرات شگرفی را به همراه داشته باشد. بر همین اساس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی با هدف تمرکز در برنامه ریزی و اجرای امور پژوهشی حول محور هوش مصنوعی در ساختار پژوهشگاه تصویب شده و رسماً  فعالیت خودش را آغاز نموده است. بر همین اساس ماموریت های اصلی این مرکز به شرح زیر می باشد: ماموریت های محوله هوش مصنوعی: توسعه تعاملات با صنایع، کسب و کارها، دانشگاه و پژوهشگاه ها و مراکز بین المللی جهت تعریف و اجرای پروژه های مشترک تحقیقی و کاربردی   تامین و ارائه زیرساختها و داده های مورد نیاز برای محققین و پژوهشگران،کسب و کارهای نوپا و بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و دولت الکترونیک
 
                                                                                                                     
    رئیس مرکز نواوری و توسعه هوش مصنوعی "دکترمحمدهادی بکائی"

افراد

 • سمت:رئیس مرکز نواوری و توسعه هوش مصنوعی
 • سازمان محل اشتغال:پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • شماره ثابت:84977289
 • سمت:معاون مرکز نواوری و توسعه هوش مصنوعی
 • سازمان محل اشتغال:پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • شماره ثابت:84977289
 • سمت:سرپرست گروه توسعه نوآوری هوش مصنوعی
 • سازمان محل اشتغال:پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • شماره ثابت:84977335
شرح وظایف :
 • پايش وضعیت استارت آپ ها، نیروهای متخصص و تعامل با آنها در حوزه های مختلف مبتنی بر هوش مصنوعی با هدف حمایت و تسهیل گری آنها
 • نیازسنجی و تقویت روند نوآوری در بین استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان از طریق:
 • برگزاری مسابقات و رویدادهای مختلف
 • برگزاری نمایشگاه‌های مختلف برای نمایش دستاوردهای کاربردی هوش مصنوعی
 • همکاری و تعامل با مراکز آموزشی تخصصی هوش مصنوعی
 • راه اندازی جوایز و چالشهای ملی
 • ترویج و فرهنگ سازی استفاده از هوش مصنوعی از طريق:
 • ترجمه و انتشار کتاب های مطرح هوش مصنوعی در جامعه
 • راه اندازی سایت اطلاع رسانی از آخرین دستاوردهای داخلی و خارجی در زمینه های مختلف توسعه هوش مصنوعی
 • ارتباط با مجامع بین المللی بخصوص در زمینه رتبه بندی کشور و ارتقای رتبه ایران از نظر شاخص های مختلف
 • شبکه سازی داخلی، منطقه ای و  بین المللی در حوزه هوش مصنوعی
 • کمک به توسعه منابع انسانی در حوزه هوش مصنوعی
 • كمك به توسعه اکوسیستم نوآورانه هوش مصنوعی
 • سمت:سرپرست گروه توسعه سرویس و مدیریت منابع هوش مصنوعی
 • سازمان محل اشتغال:پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
شرح وظایف :
 • تامين زيرساخت نگهداري، پردازشی و ظرفیت محاسباتی داده ها برای نیازهای تحقیقاتی در حوزه هوش مصنوعی
 • ارائه فرآوردها و پلتفرم های هوش مصنوعی بدست آمده از اجرای پروژه‌های مشترک با Market Place تخصصی
 • مديريت پاکسازی داده ها و تولید داده های استاندارد
 • جمع آوری و ذخیره سازی دادهای سازمانها و شرکت های مختلف
 • جمع آوری و ارائه داده های تولید شده در قالب نمونه داده در فضای مجازی عمومی
 • ایجاد سازوکارهای مطمئن و اشتراک گذاری داده ها