کارگاه

بيشتر
اشتراک گذاری خبر:
1402/8/9

پنل های تخصصی کاربرد هوش مصنوعی در علوم پزشکی

- پنل های تخصصی کاربرد هوش مصنوعی در علوم پزشکی
- زمان برگزاری :
اول و دوم  آذر ماه 1402
- مکان برگزاری :
دانشگاه علوم پزشکی ایران ، سالن شماره 2 همایش های رازی 
 
امتیاز دهی