کتابچه های کاربردی هوش مصنوعی در حوزه های اولویت دار
اشتراک گذاری خبر:
1401/4/23

کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه کشاورزی

در این کتابچه به بررسی برخی از موارد کاربردی مهم هوش مصنوعی در حوزه کشاورزی و نیز وضعیت تأثیرپذیری این
حوزه از فناوری هوش مصنوعی پرداخته شده است. امروزه به کارگیری روش های هوش مصنوعی در کشاورزی بسیار متداول
شده است و از آنجایی که می‌دانیم صنعت کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد، از این رو به گردآوری برخی از
کاربردهای مهم هوش مصنوعی در حوزه کشاورزی روی آورده‌ایم. این کاربردها به ۹ حوزه اصلی و ۲۹ حوزه فرعی دسته بندی
شده اند. در ادامه نیز شرکتهای فعال داخلی که در این حوزه ها فعالیت می‌کنند، مورد بررسی قرار گرفته است که مطالعات انجام شده
نشان میدهد بیشتر شرکت‌های فعال داخلی در زمینه هوشمندسازی مزارع فعالیت داشته اند. نحوه عملکرد آنها به این صورت است
که اطلاعات مربوط به آب‌وهوا، رطوبت و خاک را از طریق سنسورها و تصاویر دریافت میکنند سپس اقدامات لازم را به طور
خودکار انجام می‌دهند. باتوجه‌به اینکه شرکتهای داخلی در سایر حوزه‌ها فعالیت نداشته اند، نیاز است در آینده در سایر حوزه‌ها
سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود. 

فايل ها

 
امتیاز دهی