کتابچه های کاربردی هوش مصنوعی در حوزه های اولویت دار
اشتراک گذاری خبر:
1401/4/23

کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه مدیریت، تجارت و کسب و کار

در این کتابچه، با بررسی ادبیات موضوع و مطالعات صورت‌گرفته، فاکتورهای اصلی مشتمل بر بازاریابی شامل (مدیریت
ارتباط با مشتری و فروش، پیش‌بینی مالی و برنامه‌ریزی، برنامه‌های حاکمیتی و تعیین استراتژی و تصمیم‌گیری) استخراج گردید.
سپس به معرفی هر یک از این زیر حوزه‌ها و کاربردهای متصور از هر یک پرداخته شد. درخت‌واره موارد کاربردی بر مبنای
زیر حوزه‌ها ترسیم و عناوین موارد کاربرد معرفی شده است. همچنین باتوجه‌به مطالعات صورت‌ گرفته شرکت‌های ارائه‌دهنده
محصولات و خدمات مرتبط با این حوزه در ایران، شناسایی و معرفی شدند.
بررسی الگوریتم‌های مورد استفاده در مورد هر کاربرد نشان‌داده‌ شده که در حوزه مدیریت، تجارت و کسب‌وکار الگوریتم‌های Supervised learning و بعد از آن Unsupervised learning بیشترین کاربرد را داشته‌اند. تحلیل و ارزیابی شرکت‌های داخلی ارائه‌دهنده محصولات و خدمات هوش مصنوعی در حوزه مدیریت، تجارت و کسب‌وکار نیز نشان داده است که شرکت‌های خلاق در این زمینه، دارای بالاترین میزان مشارکت در ارائه خدمات و محصولات هوش مصنوعی به‌خصوص در
زمینه راه‌اندازی فروشگاه‌های آنلاین می‌باشند. 

فايل ها

 
امتیاز دهی