کتابچه های کاربردی هوش مصنوعی در حوزه های اولویت دار
اشتراک گذاری خبر:
1401/4/23

کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه سلامت

حوزة سلامت از اولین حوزه هایی است که در آن از علوم و فناوری های جدید استفاده می شود. امروزه هوش مصنوعی نقش کلیدی
در بسیاری از حوزه های مربوط به سلامت، از توسعة روشهای پزشکی جدید گرفته تا بررسی داده ها و سوابق بیماران ایفا میکند.
افزایش روزافزون کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه بهداشت و سلامت به ما این امکان را می دهد تا آینده ای را جستجو کنیم که
ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت و درمان از داده ها و تجزیه‌ وتحلیل آن ها برای ارائه خدمات بهتر، بهبود فرایندها و خودکار کردن
وظایف استفاده می کنند. در این کتابچه به بررسی موارد کاربردی هوش مصنوعی در حوزه سلامت و آخرین تحولات استفاده از
هوش مصنوعی در این حوزه، از جمله تشخیص و پیش بینی بیماری، کمک به درمان، پردازش اطلاعات و تحقیقات زیست‌پزشکی و
کمک به مدیریت درمانی پرداخته شده است.
یکی از مباحث مهمی که این روزها کاربرد هوش مصنوعی در حوزه سلامت را بیشتر از پیش نمایان کرد، استفاده از هوش
مصنوعی در زمینه مدیریت و درمان کووید -۱۹ بوده است. استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص بیماری، تشخیص کووید -۱۹
از سرماخوردگی، تشخیص فرد مبتلا برحسب علائم ظاهری، تحقیق و توسعه در ایجاد دارو و واکسن و ... همگی از کاربردهای
هوش مصنوعی در زمینه مدیریت، کنترل و درمان کووید -۱۹ بوده است.

فايل ها

 
امتیاز دهی