افراد

 • سمت:سرپرست گروه توسعه نوآوری هوش مصنوعی
 • سازمان محل اشتغال:پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • شماره ثابت:84977335
شرح وظایف :
 • پايش وضعیت استارت آپ ها، نیروهای متخصص و تعامل با آنها در حوزه های مختلف مبتنی بر هوش مصنوعی با هدف حمایت و تسهیل گری آنها
 • نیازسنجی و تقویت روند نوآوری در بین استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان از طریق:
 • برگزاری مسابقات و رویدادهای مختلف
 • برگزاری نمایشگاه‌های مختلف برای نمایش دستاوردهای کاربردی هوش مصنوعی
 • همکاری و تعامل با مراکز آموزشی تخصصی هوش مصنوعی
 • راه اندازی جوایز و چالشهای ملی
 • ترویج و فرهنگ سازی استفاده از هوش مصنوعی از طريق:
 • ترجمه و انتشار کتاب های مطرح هوش مصنوعی در جامعه
 • راه اندازی سایت اطلاع رسانی از آخرین دستاوردهای داخلی و خارجی در زمینه های مختلف توسعه هوش مصنوعی
 • ارتباط با مجامع بین المللی بخصوص در زمینه رتبه بندی کشور و ارتقای رتبه ایران از نظر شاخص های مختلف
 • شبکه سازی داخلی، منطقه ای و  بین المللی در حوزه هوش مصنوعی
 • کمک به توسعه منابع انسانی در حوزه هوش مصنوعی
 • كمك به توسعه اکوسیستم نوآورانه هوش مصنوعی
 
امتیاز دهی