افراد

  • سمت:سرپرست گروه توسعه سرویس و مدیریت منابع هوش مصنوعی
  • سازمان محل اشتغال:پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
شرح وظایف :
  • تامين زيرساخت نگهداري، پردازشی و ظرفیت محاسباتی داده ها برای نیازهای تحقیقاتی در حوزه هوش مصنوعی
  • ارائه فرآوردها و پلتفرم های هوش مصنوعی بدست آمده از اجرای پروژه‌های مشترک با Market Place تخصصی
  • مديريت پاکسازی داده ها و تولید داده های استاندارد
  • جمع آوری و ذخیره سازی دادهای سازمانها و شرکت های مختلف
  • جمع آوری و ارائه داده های تولید شده در قالب نمونه داده در فضای مجازی عمومی
  • ایجاد سازوکارهای مطمئن و اشتراک گذاری داده ها
 
امتیاز دهی