سمینارها

مشاهده آرشیو
اشتراک گذاری خبر:
1402/6/18

نشست علمی یادگیری مبتنی بر گراف برای تحلیل و کنترل سیستم

- نشست علمی یادگیری مبتنی بر گراف برای تحلیل و کنترل سیستم:
کاربردهایش در شبکه های مغزی به صورت برخط
- زمان: دوشنبه 20 شهریور از ساعت 16 الی 17

- لینک ثبت نام برای دریافت گواهی حضور:
https://www.itrc.ac.ir/seminars
- لینک ورود:
https://vc.sharif.edu/ch/ieee
https://www.itrc.ac.ir/seminars
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ