گروه های نوآوری و توسعه هوش مصنوعی

توسعه سرویس و مدیریت منابع هوش مصنوعی

توسعه کاربردهای هوش مصنوعی

توسعه علمی و پژوهشی هوش مصنوعی

گسترش نوآوری های هوش مصنوعی

هوش مصنوعی چیست و چه کاربردی دارد؟

هوش مصنوعی شاخه ‌ای از علوم و مهندسی کامپیوتر است که در آن به طراحی و ساخت سامانه‌های هوشمند پرداخته می‌شود. این سامانه‌ها با تقلید از توانایی‌های انسانی از قبیل درک و کشف محیط پیرامون و قدرت یادگیری، سعی در خودکارسازی هرچه بهتر رفتارهای هوشمندانه دارند. امروزه هوش مصنوعی زندگی بیشتر انسان‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده است و در آینده‌ای نه‌چندان دور، بسیاری از مشاغل در کشورهای پیشرفته توسط سامانه‌های هوشمند خودکار و بدون دخالت انسان انجام می‌گیرند. شناخت هر چه بیشتر و بهتر علم هوش مصنوعی به بهبود شرایط زندگی و فضای کسب‌وکار کمک شایانی خواهد کرد زیرا به کارگیری و پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی می‌‌تواند   به عنوان یکی از راه حل‌ها در برابر بحران‌های بزرگ صنعت مسکن از قبیل تخمین هزینه، امنیت، نظارت و ... در سطح جهان باشد.
 دانلود کتابچه ها 

مقالات هوش مصنوعی